กลิ่นอับในห้องน้ำมาจากไหน ?

 

 

 

 

 

 

ปัญหาที่พบกันส่วนใหญ่คือ  ทำไมติดพัดลมระบายอากาศในห้องน้ำ..แล้วยังมีกลิ่นอับ ?

จากตารางแนะนำการใช้งานพัดลมแต่ละชนิดจะพบว่า :  พัดลมฝังฝ้าที่นิยมเลือกใช้กันในห้องน้ำ                                                จำเป็นต้องต่อท่อตามที่ผู้ผลิตแนะนำ    เนื่องจากอากาศที่ดูดออกจากห้องน้ำ เป็นอากาศที่มีความชื้น   เมื่ออากาศปะทะกับฝ้าโดยตรง ความชื้นจะถูกสะสมอยู่ใต้ฝ้า ทำให้เกิดเชื้อราและกลิ่นอับชื้นในที่สุด  เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องเดินท่อเพื่อให้อากาศที่มีความชื้นถูกขับเคลื่อนออกจากใต้ฝ้า  ไหลไปตามท่อลมที่ติดตั้งไว้