BSB (พัดลมดูดอากาศในครัว)

 

BSB พัดลมชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal) ใบเหล็ก(Backward Curved)
ใช้หลังใบทำลม เป็นพัดลมที่เหมาะสำหรับการดูดหรือเติมอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต
ครัวเรือน และในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ 

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —>   BSB (Single Inlet Centrifugal Fan with Backward)