BSB (พัดลมดูดอากาศในครัว)

BSB พัดลมชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal) ที่มีใบพัดแบบย้อนหลัง (Backward Curved) เป็นพัดลมที่เหมาะสำหรับการดูดหรือเติมอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต ครัวเรือน และในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ 

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —>   BSB (Single Inlet Centrifugal Fan with Backward)