MTD

MTD : เป็นพัดลมระบายอากศแบบ In-Line (ทางเข้าออกตรงกัน) ที่มีใบพัดเป็นแบบ Mixed Flow 

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —> ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์  รบกวนส่งอีเมล์ถึง :   [email protected] หรือโทร :   062-002-6600 เพื่อขอไฟล์โดยตรง