MTD Silent

MTD Silent : เป็นพัดลมระบายอากศแบบ In-Line (ทางเข้าออกตรงกัน) ที่มีใบพัดเป็นแบบ Mixed Flow อีกทั้งยังมีการติด Silencer ที่ตัวพัดลมทำให้ MTD Silent มีเสียงเงียบกว่า MTD

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —> MTD Silent