APN (Propeller Fan)

AP์N : พัดลมชนิดสำหรับติดตั้งบนผนังหรือแผง เพื่อนำอากาศเข้า-ออกภายนอกได้โดยตรง

    • สามารถทำได้ทั้งขับตรง และขับผ่านระบบสายพาน
    • สามารถเลือกทิศทางลมให้ดูด-เติม ได้
    • สามารถเลือกใช้สเป็กมอเตอร์(กันระเบิด)ได้

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —> APN – LEA113.E0.ED2