การคำนวณปริมาณลม(คร่าวๆ)จากฮูดดูดควัน

การเลือกใช้พัดลมหอยโข่ง (Centrifugal Fan)  สำหรับระบบดูดควันตามร้านอาหารทั่วไปนั้น สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เพื่อเลือกขนาดและกำลังพัดลมให้มีความแรงพอที่จะดูดควันจากการทำอาหารได้อย่างเหมาะสม ได้แก่   1) ปริมาณลม  2) Static Pressure (Loss ในระบบ เช่น ฟิลเตอร์กรองน้ำมัน, ข้องอ, ระยะความยาวท่อ, ขนาดท่อ, ลักษณะการติดตั้ง เป็นต้น)

นอกจากนี้ในกรณีพื้นที่ปิด  หรือ พื้นที่ที่ไม่ช่องให้ลมธรรมชาติไหลเติมเข้ามา(หรือมีแต่น้อย)  ควรเพิ่มระบบเติมอากาศเข้าไปในห้อง  เพื่อให้การดูดอากาศทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (คล้ายๆการปรับสมดุลธรรมชาติ กล่าวคือ เมื่อมีอากาศถูกดูดออก–ก็ต้องมีอากาศเติมเข้ามา // ถ้าดูดอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการเติมอากาศ–>สุดท้ายแล้วก็จะไม่เหลืออากาศให้ดูด–>ซึ่งส่งผลให้การดูดไม่เป็นผลในที่สุด เปรียบเสมือน การดูดกล่องนมจนฟี๊บจนไม่เหลืออะไรให้ดูดแม้แต่อากาศ แต่ถ้าเราปล่อยให้อากาศไหลเข้ากล่องนม เราก็ยังสามารถดูดอากาศนั้นได้เรื่อยๆ

———————————————————————————————-

———————————————————————————–