ความหมายของ IP มอเตอร์ (IEC)

เรามาทำความรู้จัก ความหมายของ IP มอเตอร์ ที่ใช้ประกอบกับพัดลมอุตสาหกรรม

ก่อนที่ลูกค้าจะทำการเลือกซื้อกันนะครับ

         มอเตอร์ทั่วไปที่ลูกค้าเลือกใช้กับพัดลม จะมี 2 ลักษณะ คือ

        –   มอเตอร์ 3 Phase IE1 (ใช้กับไฟโรงงาน 380Volt) ส่วนใหญ่  จะอยู่ที่  IP55

        –   มอเตอร์ 1 Phase (ใช้กับไฟบ้าน 220Volt) โดยทั่วไป จะอยู่ที่ IP42