ติดตั้งพัดลมเจ็ท KRUGER (IJB, IJC II)

งานระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเลือกใช้พัดลมครูเกอร์ ประเภท Jet Fan
เพื่อประหยัดพื้นที่ติดตั้งจากระบบเติมลมแบบท่อ สำหรับงานนี้ทางลูกค้าเลือกใช้พัดลมครูเกอร์ฯ(KRUGER)
ซึ่งทางพีเคฯได้ออกแบบให้ใช้พัดลมเจ็ททั้งสองประเภทร่วมกันได้แก่  IJB (ทรงTube) และ IJC II (ทรงนกหวีด)
โดยนำลักษณะเด่นของทั้ง 2 ประเภทมาใช้ในการออกแบบส่งลมให้กับพนักงานในไลน์ผลิต