ระดับความดังของเสียง

ข้อมูลเสียงจาก :  กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม

จะพบว่าเสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ)  เป็นอันตรายต่อมนุษย์  จึงมีกฎเกณฑ์กำหนดดังนี้

 

***นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เรื่อง “การเปรียบเทียบความดังเสียง” เข้าใจง่ายๆตามรูปด้านล่างนี้

**จะพบว่า ระดับความดังพัดลมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 65-70+ เดซิเบล(เอ)  ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ***