สูตรที่ใช้ในการคำนวณปริมาณลม (Fan Laws)

สูตรหลักๆที่ใช้ในการคำนวณปริมาณลมกฎของ  Fan Laws

Fan Laws ใช้สำหรับคำนวณการเปลี่ยนแปลงของ Air Capacity , Pressure และ Power เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบ,ขนาด หรือความหนาแน่น

โดยที่  Q = Air Capacity

  P = Pressure 

  W = Power  

  N = Fan Speed      

  d = Density    

  D = Wheel Diameter

  ส่วนใหญ่ d และ D คงที่