แนะนำการเดินท่อพัดลมหอยโข่ง(พัดลมครูเกอร์)

พัดลมอุตสาหกรรม (ในรูปตัวอย่างคือ พัดลมหอยโข่ง) โดยอ้างอิงข้อมูลจาก พัดลมครูเกอร์ ผู้ผลิตพัดลมอุตสาหกรรมรายหลัก
ในส่วนของ Installation Guidelines ที่เป็นสติ๊กเกอร์สีเหลืองนั้น ปกติจะถูกติดมากับพัดลมครูเกอร์ฯทุกตัว
เราจะมาอธิบายระยะ A กับ B เพิ่มเติม เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้น โดยเราจะอ้างอิงระยะ A กับ B ควบคู่กับระยะตัวแปรต่างๆใน catalog พัดลมครูเกอร์ฯ
     – ระยะ A : ระยะท่อตรงแนะนำ ก่อนที่จะหักข้องอ หรือลดหลั่นท่อ เพื่อให้ ลมที่ดูด-เป่า มีการไหลที่ราบรื่น นั่นหมายถึงมีประสิทธิภาพที่ดี
     – ระยะ B : ขนาดท่อแนะ
       ระยะ B ด้านดูด = ระยะ V ใน catalog (ท่อกลม)
       ระยะ B ด้านเป่า = ระยะ S,K ใน catalog (ท่อเหลี่ยม)
**ทั้งนี้ หากระยะ A กับ B ต่ำกว่าที่ผู้ผลิตแนะนำ ลมทั้งด้านดูด-เป่า จะต่ำกว่าสเป็กที่ลูกค้ากำหนด เพราะการติดตั้งก็คือ Pressure Loss ตัวสำคัญตัวหนึ่ง ที่ทำให้เกิดปัญหาลมไม่เพียงพอ หรือเรียกในศัพท์พัดลมว่า static pressure**
หมายเหตุ :  นี่คือการอธิบายให้ความรู้โดยคร่าวๆ เพื่อให้งานติดตั้งเข้าใจง่ายเท่านั้น หากนำไปใช้เสนองานควรหาข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งต่างๆโดยละเอียด