Category: Centrifugal Fan

KMS (Mini Sirocco Fan)

 

KMS :  พัดลมชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal) ที่มีใบพัดกรงกระรอก
หน้าใบพัดกวักลมกินลมไปข้างหน้า (Forward Curved)  
ลักษณะพิเศษ :  เป็นพัดลมเติมอากาศขนาดเล็กกระทัดรัด เหมาะสำหรับงานที่ต้องการเติมอากาศขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ด้วยขนาดที่กระทัดรัดทำให้สามารถติดตั้งได้ง่าย ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย <<พัดลมสต็อก ไม่ต้องรอสั่งผลิต แต่ต้องเช็คสินค้าทุกครั้งก่อนการสั่งซื้อ>>

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —> KMS – LEA142.E0.ED2
BSB (พัดลมดูดอากาศในครัว)

 

BSB พัดลมชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal) ใบเหล็ก(Backward Curved)
ใช้หลังใบทำลม เป็นพัดลมที่เหมาะสำหรับการดูดหรือเติมอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต
ครัวเรือน และในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ 

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —>   BSB (Single Inlet Centrifugal Fan with Backward)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSA (พัดลมเติมอากาศ)

FSA :  พัดลมชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal) ที่มีใบพัดแบบไปข้างหน้า (Forward Curved)  เป็นพัดลมที่เหมาะสำหรับการดูดหรือเติมอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต และในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ
ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —>  FSA (Single Inlet Centrifugal Fan with Forward wheels)


ASA (พัดลมดูด-เติมอากาศ ประหยัดพลังงานประมาณ 5-10%)

ASA :  พัดลมชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal) ที่มีใบพัดแบบ Airfoil ทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและเสียงเงียบ เป็นพัดลมที่เหมาะสำหรับการดูดหรือเติมอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต ครัวเรือน และในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —>  ASA (Single Inlet Centrifugal Fan with Airfoil wheels)

BDB (พัดลมที่ใช้ในตู้ AHU)

BDB : พัดลมชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal) ที่มีใบพัดแบบย้อนหลังแบบคู่ (Backward Curved) ทำให้ทำลมได้เพิ่มมากขึ้น เป็นพัดลมที่เหมาะสำหรับการดูดหรือเติมอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต ครัวเรือน และในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ

หมายเหตุ : หากจะต่อท่อลมต้องทำตู้ Cabinet ครอบพัดลมก่อน

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —>  BDB (Double Inlet Centrifugal with Backward wheels)

FDA (พัดลมที่ใช้ในตู้ AHU)

FDA :  พัดลมชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal) ที่มีใบพัดแบบย้อนหลังแบบคู่ (Forward Curved) ทำให้ทำลมได้เพิ่มมากขึ้น เป็นพัดลมที่เหมาะสำหรับการดูดหรือเติมอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต และในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ

หมายเหตุ : หากจะต่อท่อลมต้องทำตู้ Cabinet ครอบพัดลมก่อน

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —>  FDA (Double Inlet Centrifugal with Forward wheels)

ADA (พัดลมที่ใช้ในตู้ AHU)

ADA : พัดลมชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal) ที่มีใบพัดแบบ Airfoil แบบคู่ (Airfoil Curved) ทำให้ทำลมได้เพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นและเสียงเงียบ เป็นพัดลมที่เหมาะสำหรับการดูดหรือเติมอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต และในอุตสาหกรรมระบบปรับอากาศ

หมายเหตุ : หากจะต่อท่อลมต้องทำตู้ Cabinet ครอบพัดลมก่อน

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —> ADA (Double Inlet Centrifugal Fan with Airfoil wheels)