Category: Roof Fan

RVF (Roof Exhaust Smoke-Spill Fan)

 

พัดลมดูดอากาศบนหลังคา   RVF  เหมาะกับงานดูดควัน ทนความร้อนได้สูงสุด 120 องศาเซลเซียส, มอเตอร์ IP55  Class F  3Phase
การใช้งานทั่วไป ได้แก่ ดูดอากาศในห้องครัว ในห้องปฏิบัติการ  และการระบายอากาศในอาคารพาณิชย์

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —> RVF Series LEA046.E1.ED3

RCU (Upblast Centrifugal Roof Exhaust Fan)

 

พัดลมดูดอากาศบนหลังคา RCU มี 2 แบบคือ แบบขับตรง RCU-D และแบบขับผ่านสายพาน RCU-B
เหมาะสำหรับการกำจัดอากาศที่ค่อนข้างสะอาดออกจากอาคาร
การใช้งานทั่วไป ได้แก่ ดูดอากาศในห้องครัว ในห้องปฏิบัติการ  และการระบายอากาศในอาคารพาณิชย์

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —> RCU-D Series LEA095.E0.ED1

                                                        —> RCU-B Series LEA085.E0.ED2

RCD (Downblast Centrifugal Roof Exhaust Fan)

 

พัดลมดูดอากาศบนหลังคา RCD มี 2 แบบคือ แบบขับตรง RCD-D และแบบขับผ่านสายพาน RCD-B
เหมาะสำหรับการกำจัดอากาศที่ค่อนข้างสะอาดออกจากอาคาร
การใช้งานทั่วไป ได้แก่ ดูดอากาศในห้องครัว ในห้องปฏิบัติการ  และการระบายอากาศในอาคารพาณิชย์

ดาวโหลดไฟล์ Catalog คลิ๊กที่นี่ —>  RCD-D Series LEA096.E0.ED1

                                                         —>  RCD-B Series LEA086.E0.ED2